Kunstroute Oirschot 2018

15 en 16 september

Deelnemende kunstenaar


Over mij


Als beeldend kunstenaar experimenteerde hij lange tijd met potlood en penseel en onderzocht uitputtend alle mogelijkheden van diverse beeldhouwtechnieken. Ofschoon zijn werk waardering ondervond keerde hij terug naar papier en linnen, omdat hij zich in tekeningen en schilderijen verfijnder en genuanceerder kon uitdrukken.

De omringende werkelijkheid is dé inspiratiebron voor de kunstenaar, onophoudelijk registreert hij die werkelijkheid in beelden waarin het bewuste en onbewuste vrij spel hebben. Opmerkelijk is zijn bijzondere kleurgebruik in een stijl, die enigszins abstract expressionistisch aandoet. Toch blijven zijn motieven gemakkelijk herkenbaar. Ondanks krachtige pallet- en penseelstreken worden ze in vorm en kleur vaak lieflijk weergegeven.

Roágs ideaal van menselijke harmonie met de medemens en de natuur komt in zijn meeste werken onmiskenbaar tot uiting. Zijn credo luidt dan ook: 'Elke dag van ons leven doet zich iets lieflijks voor, de kunst is onze ogen ervoor te openen'.
Zijn oeuvre ondervond inmiddels internationale erkenning.

Tevens is er een boek over het werk van Robert Roág verschenen, Emoties in Kleur.


En dan naast de Sanseveria


Daar gaat het even niet over “kunst”, maar over “de mens” achter de kunstenaar.
Kijk en luister naar “de mens Robert Roag

  Robert Roag
0653 439 078
r.grassere@chello.nl

Locatie:
De Kas
Heistraat 22a
5688 EL Oirschot
Google Maps
Kunstroutekaart